logo flexal machinery automatyzacja paletyzaotry robotyzacja suszarki mlyny przemyslowe do recyklingu tworzyw sztucznych podajniki granulatu

POLITYKA PRYWATNOŚCI FLEXAL Group Sp. z o. o.

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jak się z nim skontaktować?

Administratorem Twoich danych osobowych jest FLEXAL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS: 0001062531 (dalej zwana dalej FLEXAL). FLEXAL nie wyznaczyła inspektora danych osobowych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, możesz skontaktować się z FLEXAL pisemnie pod adresem: FLEXAL Sp. z o.o.ul. Teofila Mateckiego 23c/22 60-689 Poznań oraz pod adresem email: rodo@flexal.pl.


2. W jaki sposób pozyskiwane są Twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe przekazujesz nam samodzielnie np. wypełniając formularz kontaktowy bądź kontaktując się z nami za pomocą innych kanałów. 


3. W jakim celu FLEXAL przetwarza Twoje dane osobowe i jaka jest podstawa prawna ich przetwarzania? 

Jeżeli korzystasz z formularza kontaktowego Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi formularza i przesłanego przez Ciebie zapytania. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

Jeżeli podałeś w formularzu również dane nieobowiązkowe (oznaczone symbolem *), podstawą ich przetwarzania jest Twoja dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

Jeżeli podałeś w formularzu również dane nieobowiązkowe (oznaczone symbolem *), podstawą ich przetwarzania jest Twoja dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeżeli wyraziłeś zgodę na przesyłanie przez FLEXAL informacji dotyczących produktów, usługi i nowości na podany przez Ciebie adres email lub numer telefonu, Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu przesyłania informacji handlowych dotyczących oferty FLEXAL wskazanym przez Ciebie kanałem komunikacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoja dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeżeli kontaktujesz się z FLEXAL w inny sposób Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes FLEXAL polegający na prowadzeniu korespondencji i obsługi zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Jeżeli wchodzisz na fanpage FLEXALna Facebooku Twoje dane osobowe (nick, komentarze, polubienia, wiadomości, chat) przetwarzane są w celu prowadzenia fanpage’a, w szczególności przekazywania informacji o bieżącej działalności FLEXAL i promowania marki. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes FLEXAL polegający na prowadzeniu fanpage’a i promocji marki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Jeżeli bierzesz udział w konkursie organizowanym przez FLEXAL Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoja dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeżeli korzystasz z usług gwarancyjnych świadczonych przez FLEXAL Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi zgłoszenia gwarancyjnego i wykonania umowy gwarancyjnej. Podstawą prawną ich przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

Jeżeli zgłaszasz reklamację Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu jej rozpatrzenia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes FLEXAL polegający na rozpatrywaniu zgłoszeń reklamacyjnych i zarządzania procedurą reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). FLEXAL może przetwarzać Twoje dane osobowe również w celu:  ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w takim przypadku prawnie uzasadniony interes FLEXAL polegający na obronie przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f).  wykonania obowiązku prawnego np. związanego z księgowością i archiwizowaniem. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest jego niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 


4. Komu FLEXAL przekazuje Twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe mogą być przekazane przez FLEXAL podmiotom uprawnionych do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. urzędowi skarbowemu) a także podmiotom świadczącym na jej rzecz usługi np. informatyczne, prawne, marketingowe, księgowe czy transportowe, które przetwarzają dane osobowe wyłącznie na podstawie umów z FLEXALi zgodnie z jej poleceniami. Twoje dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich oraz organizacji międzynarodowych i nie podlegają one profilowaniu czy zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

5. Jak długo FLEXAL przetwarza Twoje dane osobowe? 

Dane osobowe są przetwarzane przez FLEXAL do czasu realizacji wskazanych celów przetwarzania, a następnie przez okres wymagany przepisami prawa. Okres przetwarzania danych osobowych może ulec przedłużeniu w przypadku gdy jest to niezbędne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, FLEXAL przetwarza dane osobowe do czasu jej wycofania. W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu FLEXAL, będą one przetwarzane przez czas trwania tego interesu, chyba że wcześniej wniesiesz sprzeciw wobec takiego przetwarzania, a FLEXAL nie będzie dysponować inną podstawą prawną ich przetwarzania. 


6. Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne? 

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług przez FLEXAL. Przekazanie danych osobowych przetwarzanych w oparciu o Twoją zgodę (oznaczone symbolem *) jest dobrowolne, a odmowa lub cofnięcie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. 


7. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych przez FLEXAL? 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez FLEXAL masz prawo do: 

a) dostępu do przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii, 

b) prawo do sprostowania danych, 

c) prawo do usunięcia danych, 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację (w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes FLEXAL), 

f) prawo do przenoszenia danych, 

g) prawo do cofnięcia zgody – jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie Twojej zgody, możesz ją cofnąć w każdym czasie przy czym cofnięcie zgody nie wpłynie na wcześniej dokonane czynności przetwarzania. W celu realizacji wskazanych powyżej praw, skontaktuj się z FLEXAL. W razie uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Potrzebujesz rozwiązań dla przemysłu? Zapraszamy do kontaktu!

Nasi przedstawiciele techniczno-handlowi z pewnością pomogą dobrać rozwiązanie skrojone dla Twoich potrzeb.

Nasi sprzedawcy profesjonalnie doradza Ci w dobrze rozwiazania przemyslowego, dlatego nie wahaj sie i zadzwon.

Obserwuj nas w mediach społeczościowych

Sprawdź nasze social media, aby być na bieżąco z aktualnościami i atrakcyjnymi ofertami Flexal!